Nieuws archief

Het schoolkorfbalseizoen zit er al weer op! De groepen 3 en 4 van de basisscholen in de gemeente Brummen kregen (tijdens de gymles) korfbaltraining verzorgd door KV Mélynas. Iedereen was razend enthousiast, er werd lekker gebald en heel veel doelpunten gemaakt!

Op 19 april vond het afsluitende evenement plaats. Naast korfbalspelletjes werden er ook veel andere leuke dingen voor kinderen gedaan: hindernisbaan, paaseieren zoeken, pannenkoeken versieren, springkussen, en meer… De kinderen waren enthousiast en het was een geweldige ochtend!

Bekijk hier de foto's

Schoolkorfbal CvLeeuwen2

Het schoolkorfbal is weer bezig! De groepen 3 en 4 van de basisscholen in de gemeente Brummen krijgen (tijdens de gymles) korfbaltraining verzorgd door KV Mélynas. Iedereen is razend enthousiast, er wordt lekker gebald en veel doelpunten gemaakt!

Op 19 april vindt het afsluitende evenement plaats. Dit begint om 10:00 uur op het terrein van KV Melynas in Brummen (sportpark Hazenberg, Rhienderstein 6). We gaan dan lekker korfbalspelletjes doen maar ook andere leuke dingen voor kinderen (paaseieren zoeken, pannenkoeken versieren, springkussen, en nog veel meer)!

Alle kinderen uit de gemeente Brummen zijn van harte welkom. Je hoeft je niet op te geven, er zijn geen kosten aan deelname verbonden, dus kom gewoon om 10 uur in sportieve kleding. Het duurt tot ongeveer 13:00 uur en het wordt vast heel leuk!

Voor meer informatie, mail naar schoolkorfbal@kvmelynas.nl of bel met Belinda de Ruiter, tel. 06-13476672.

Beste korfballers,

 

Na 4 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur van KV Eerbeek en KV Melynas is voor mij de tijd aangebroken om het stokje over te dragen. Door onverwachte familieomstandigheden, een half jaar eerder dan gepland en zeker abrupter dan ik zelf had gewild, zal ik per direct uit het bestuur treden.

 

De afgelopen jaren waren een voorrecht om deel uit te maken van de vereniging(en) en onderdeel te zijn van het fusieproces. Twee trotse verenigingen die het beide heel moeilijk hadden, hebben de durf gehad om te kiezen voor een gezamenlijke gezonde toekomst. Met vallen en opstaan zijn we in onze missie geslaagd en hebben we met elkaar veel bereikt.  Ik besef me terdege dat onze vereniging op sommige plekken nog broos is, maar met de inzet en passie die we in huis hebben is er alle reden om met veel optimisme naar de toekomst te kijken.

 

Graag wil ik iedereen bedanken met wie ik in de afgelopen jaren heb mogen werken en wij zien elkaar zeker nog langs de lijn.

 

Met vriendelijke groeten,

 

John den Breems

In reactie op bovenstaand bericht aangaande het vervroegd stoppen van John als voorzitter willen wij als bestuur van KV Melynas, John hartelijk bedanken voor zijn inzet en vele werkzaamheden gedurende de afgelopen jaren.

Ook wensen wij hem en de rest van de familie sterkte toe de komende tijd.

Uiteraard zullen we het afscheid van John de revue laten passeren tijdens de komende algemene ledenvergadering. 

De taken en werkzaamheden van John zullen binnen het bestuur worden verdeeld waardoor we samen met de door John aangehaalde inzet en passie binnen de vereniging optimistisch verder kunnen kijken.

Namens het bestuur,

Martijn Huinink.

Maandag 30 december komen we bij u langs! We komen langs alle deuren in Eerbeek en Brummen met oliebollen en appelbeignets die op professionele wijze zijn gebakken. Kunt u zolang niet wachten? Afhalen kan ook bij de kantine van KV Mélynas aan de Veldkantweg in Eerbeek (achter de voetbal ccomodatie)!

oliebollen 1

oliebollen 2

oliebollen 3

oliebollen 4

oliebollen 5

Onze wedstrijdsecretaris: Monique Kleinreesink

Monique

Monique is de echtgenote van Frank Kleinreesink, die de meeste leden kennen  als trainer van senioren 3,4 en 5.

Al op jonge leeftijd begon Monique bij de korfbalvereniging in Brummen, en werd in die tijd door haar ouders Jan en Mies Jansen gestimuleerd actief te zijn voor de korfbal.   Haar vader was één van de grondleggers, met onder andere Rein Bovendorp van het oud papier verzamelen.

Monique bleef actief de korfbalsport beoefenen tot bij de  senioren, echter lichamelijke beperkingen stelden haar niet meer in staat de wedstrijden te spelen.

Toen binnen het KNKV de midweek competitie haar intrede deed, was Monique samen met Gerrit en Marja Aartsen één van de trekkers binnen Turbulas.

Een jaar of zeven geleden heeft Monique het wedstrijdsecretariaat voor de senioren in Brummen  uitgevoerd, waarbij Erik en Annet Donderwinkel de jeugd voor hun rekening namen.

Toen een vijftal jaren terug gesprekken ontstonden over het helpen tussen KV Eerbeek en KV Turbulas, was Monique één van de contactpersonen samen met Rene Peters.

Monique heeft een verenigingshart, en wil graag helpen de vereniging als secretaris te onder-steunen. Monique kan dit echter alleen met in eerste instantie de hulp van de trainers en leiders, en daarnaast de hulp van de leden en ouders van leden.

Belangrijke informatie over Monique:
Adres:  Meengatstraat 29
Postcode: 6971 VD
Tel.:  0575-560900 / 06-20598797

Wij wensen Monique heel veel succes.

Ga naar boven