Commissie Beraad KV Mélynas Domatrac


Wanneer:  Dinsdag  12 November  2013 

Plaats:   Kantine in Eerbeek

Aanvang:  20.00 uur


Wij zijn als korfbalvereniging nu een tijd samen aan het werk om de vereniging een plaats te geven in de Gemeente Brummen, hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig, zowel uit Brummen als Eerbeek.

Wij hebben zowel vanuit de Brummense , als de Eerbeekse historie commissies die altijd goed werk verricht hebben, met veel succes.

Een nieuwe vereniging heeft tijd nodig alles goed op de rit te krijgen,  hiervoor probeert het bestuur zoveel mogelijk zaken in goede banen te (laten) leiden. Maar daar is meer voor nodig.

Commissies zijn de werkgroepen binnen de vereniging die niet alleen zelfstandig, maar zeker met elkaar de toekomst tegemoet moeten gaan, daarom gaan wij een “overleg “ houden  met elkaar op dinsdag 12 november in de kantine in Eerbeek.


Wie verwachten wij?


- Alle commissies, die op dit moment actief zijn

- Alle leden, die op enige wijze een activiteit ontplooien voor de vereniging,  bijvoorbeeld hulp in de kantine, of bij het onderhoud van het veld.

- Iedereen, die verder denkt mee te kunnen helpen bij het verder uitbouwen van onze vereniging.


Tot ziens op dinsdag 12 november in Eerbeek


Wij verwachten veel leden


Bestuur KV Mélynas Domatrac

Ga naar boven