Dinsdag 12 november 2013, kantine in Eerbeek.

Het  eerste commissieberaad was bedoeld voor  leden van commissies, en leden die zich aangetrokken voelen tot de vereniging, en hun steentje willen bijdragen tot verdere ontwikkeling van KV Mélynas Domatrac.

Misschien was de uitnodiging op korte termijn verstuurd, of op een verkeerde dag gepland, waardoor de opkomst (+/- 15 personen) tegenviel.

Een aantal punten passeerde de revue:

 - Communicatie tussen commissies, leden en bestuur.

 - Commissies samenvoegen, met  duidelijke aanspreekpunten voor de leden.

 - Van iedere commissie zal een lid het aanspreekpunt zijn voor de leden, dit zal kenbaar gemaakt worden op de site.

 - De website is een levend gebeuren, dat daarom ook regelmatig aangepast wordt na vragen van leden.

 - Monique Kleinreesink is bereid gevonden het wedstrijdsecretariaat over te nemen.

 - In tegenstelling tot het verleden zullen de bestuursleden niet de uitvoerders van activiteiten zijn, dat zijn de diverse commissies.

Een aantal commissies is niet expliciet besproken, maar de algemene indruk is, dat commissies samengevoegd kunnen worden. De commissies moeten zelfstandig zaken oppakken, en informeren het bestuur over lopende zaken.

Het bestuur zal haar bestuursvergadering van donderdag 28 november geheel wijden aan de opzet/uitwerking van de diverse commissies

Ga naar boven