Beste korfballers,

 

Na 4 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur van KV Eerbeek en KV Melynas is voor mij de tijd aangebroken om het stokje over te dragen. Door onverwachte familieomstandigheden, een half jaar eerder dan gepland en zeker abrupter dan ik zelf had gewild, zal ik per direct uit het bestuur treden.

 

De afgelopen jaren waren een voorrecht om deel uit te maken van de vereniging(en) en onderdeel te zijn van het fusieproces. Twee trotse verenigingen die het beide heel moeilijk hadden, hebben de durf gehad om te kiezen voor een gezamenlijke gezonde toekomst. Met vallen en opstaan zijn we in onze missie geslaagd en hebben we met elkaar veel bereikt.  Ik besef me terdege dat onze vereniging op sommige plekken nog broos is, maar met de inzet en passie die we in huis hebben is er alle reden om met veel optimisme naar de toekomst te kijken.

 

Graag wil ik iedereen bedanken met wie ik in de afgelopen jaren heb mogen werken en wij zien elkaar zeker nog langs de lijn.

 

Met vriendelijke groeten,

 

John den Breems

In reactie op bovenstaand bericht aangaande het vervroegd stoppen van John als voorzitter willen wij als bestuur van KV Melynas, John hartelijk bedanken voor zijn inzet en vele werkzaamheden gedurende de afgelopen jaren.

Ook wensen wij hem en de rest van de familie sterkte toe de komende tijd.

Uiteraard zullen we het afscheid van John de revue laten passeren tijdens de komende algemene ledenvergadering. 

De taken en werkzaamheden van John zullen binnen het bestuur worden verdeeld waardoor we samen met de door John aangehaalde inzet en passie binnen de vereniging optimistisch verder kunnen kijken.

Namens het bestuur,

Martijn Huinink.

Ga naar boven