Korfbalvereniging (KV) Mélynas hecht veel waarde aan de privacy van onze leden. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

* Om uw lidmaatschapsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren.

* Hierom moeten wij uw gegevens ook delen met de Nederlandse Korfbalbond, de KNKV en Sportlink.

* En voor de verwerking van de financiële verplichtingen (over en weer) vanuit uw lidmaatschap.

Als sportvereniging moeten wij persoonsgegevens verwerken. Binnen onze vereniging hebben slechts personen die voor de uitvoering van vrijwilligerswerkzaamheden de beschikking moeten hebben over persoonsgegevens ook daadwerkelijk toegang tot de persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij vragen zijn enkel en alleen benodigd voor het verwerken van uw lidmaatschap van KV Mélynas. Het gaat dan om de naam-, adres- en woongegevens, het e-mailadres, uw geslacht en het IBAN rekeningnummer. Bij de invulling van bepaalde vrijwilligerswerkzaamheden kunnen aanvullende gegevens nodig zijn. Hierover nemen wij, indien van toepassing, vooraf contact met u op.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer een lid zijn lidmaatschap beëindigd, worden de persoonsgegevens uiterlijk binnen 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst vernietigd. Wij als vereniging verklaren dan ook dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn is beëindigd of toestemming is ingetrokken.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen?

Stuur dan een verzoek naar onderstaand adres. U krijgt dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan. Ons adres is:

KV Mélynas – privacy contactpersoon

privacy@kvmelynas.nl

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is ook nader uitgewerkt in een apart document. De computer(s) waarop uw persoonsgegevens staan, zijn goed beveiligd. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens.

Wij als vereniging verklaren dat wij nooit meer informatie bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen en/of opmerkingen vragen wij jullie om hier niet mee rond te blijven lopen, maar deze te uiten aan het bestuur (bestuur@kvmelynas.nl) of de privacy contactpersoon (privacy@kvmelynas.nl). U mag ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken. Uw vragen en/of opmerkingen zullen dan persoonlijk worden besproken.

Ga naar boven